www.cserenfa.hu
Somogy megye
Cserénfa
Cserénfa
2019. Január. 16.
Gusztáv napja van.


Cserénfa
Község hivatalos honlapja

Hirdetm��nyek

Cserénfa településrendezési eszközök 1.sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről


Tájékoztatjuk Cserénfa település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, székhellyel bejegyzett civil szervezetet, hogy Cserénfa község önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezte Cserénfa településrendezési eszközök 1.sz. módosítását az alábbiak szerint:

 

A hatályos terv szerinti „különleges terület-idegenforgalmi fogadóhely" építési övezetben lakóépület is elhelyezhető legyen.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő testület a 64/2018. (IX.20.) számú határozatában döntött a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről.

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(VII.28.) számú önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján, valamint nyomtatott formában megtekinthető Cserénfa Község Önkormányzatánál (7472 Cserénfa, Szent István tér 1.) és a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben 2018. október 4-től 2018. október 19-ig.

 

A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórumot követő 8. nappal bezárólag juttathatják el papír alapon írásban benyújtott, indoklással ellátott véleményben Cserénfa Község Polgármesterének címezve a 7472 Cserénfa, Szent István tér 1. szám alatti címre, vagy a Polgármesternek címezve a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségére (7472 Szentbalázs, Fő u. 85.)

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2018. október 11-én 13.00 órakor lakossági fórumot tartunk a Kultúrházban, Cserénfa, Szent István tér 1. szám alatt.

 

Cserénfa, 2018. október 02.


Papp Lajos polgármester

A Véleményezési anyag ide kattintva érhető el.

  Adatvédelem Copyright © 2009
Integranet Kft.
Nyomtatás Levél Térkép