Hirdetmények

Cserénfa  településképi rendelet partnerségi egyeztetéséről


Tájékoztatjuk Cserénfa község közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, gazdálkodó szervezeteket, a bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, vallási közösségeket (továbbiakban: partnerek), hogy Cserénfa község önkormányzatának képviselő-testülete a tavalyi évben kezdeményezte  Cserénfa településképi rendelet elkészítését a Települési Arculati Kézikönyvvel együtt, amely tárgyban korábban már lakossági fórumok megtartására is sor került.

A rendelet végleges jóváhagyása előtt az önkormányzat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VII.28) önkormányzati rendelete alapján  a rendelet-tervezetet az önkormányzat honlapján közzéteszi, amely a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségén (7472 Szentbalázs, Fő u. 82.) nyomtatott formában is megtekinthető ügyfélfogadási időben 2018. június  7-től 2018. június 15-ig.

A partnerek ötleteket, javaslatokat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül (2018. június 15.-ig) tehetnek, a Cserénfa Község Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott véleményben.

Cserénfa, 2018. június 6.

                                                                               Papp Lajos  polgármester

A Településkép rendelet ide kattintva érhető el.


www.cserenfa.hu