www.cserenfa.hu
Somogy megye
Cserénfa
Cserénfa
2021. Március. 08.
Zoltán napja van.


Cserénfa
Község hivatalos honlapja

Hirdetmények

 

VESZÉLYHELYZET alatti engedélyköteles tevékenység bejelentéséről

A Hivatal a 191/2020. (V.8) Korm.r. alapján a veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentéséhez a bejelenteshivatal@bate.hu e-mail címet létrehozta. (főhír)

A tájékoztató ide kattintva olvasható

 

----------------------------------------------------------------------------

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNYEK

 

2019.augusztus 8. Cserénfa képviselői ajánlások száma


2019.augusztus 8. Cserénfa polgármesteri ajánlások száma


-----------------------------------------------------------------------------

2019.február 11. Cserénfa községben megválasztható képviselők számának megállapítása

--------------------------------------------

 

HIRDETMÉNYEK

2018. október 02.

Cserénfa településrendezési eszközök 1.sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk Cserénfa település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, székhellyel bejegyzett civil szervezetet, hogy Cserénfa község önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezte Cserénfa településrendezési eszközök 1.sz. módosítását az alábbiak szerint:

A hatályos terv szerinti „különleges terület-idegenforgalmi fogadóhely" építési övezetben lakóépület is elhelyezhető legyen.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő testület a 64/2018. (IX.20.) számú határozatában döntött a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(VII.28.) számú önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján, valamint nyomtatott formában megtekinthető Cserénfa Község Önkormányzatánál (7472 Cserénfa, Szent István tér 1.) és a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben 2018. október 4-től 2018. október 19-ig.

A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórumot követő 8. nappal bezárólag juttathatják el papír alapon írásban benyújtott, indoklással ellátott véleményben Cserénfa Község Polgármesterének címezve a 7472 Cserénfa, Szent István tér 1. szám alatti címre, vagy a Polgármesternek címezve a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségére (7472 Szentbalázs, Fő u. 85.)

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2018. október 11-én 13.00 órakor lakossági fórumot tartunk a Kultúrházban, Cserénfa, Szent István tér 1. szám alatt.

Cserénfa, 2018. október 02.                                                   Papp Lajos polgármester


  Weboldal adatvédelem Copyright © 2009
Integranet Kft.
Nyomtatás Levél Térkép