FalukrĂłnika

A falu írásos története 1536-ig nyúlik vissza, ekkor említette Cyerefalva alakban elször az adólajstrom. Abban az idben Török Bálint birtoka volt a környék, amely a török hódoltság után az Eszterházy család tulajdonába került, s késbb is a herceg hitbizományaként szerepelt. Az 1715-ös összeíráskor mindössze 10 adózó jobbágyról tett említést, öt évvel késbb már 22 családot regisztráltak. A XIX. században elindult fejldést a lakosságszám növekedése is mutatja, 1870-ben már 369-en éltek a faluban. Az els iskola 1889-ben kezdte meg mködését Cserénfán, ahol az els tanévben 47 gyereket írattak be az egy taners római katolikus iskolába. Ez az iskola folyamatosan mködött a XX. században, még a második világháború idején is, amikor tanítójának hadba kellett vonulnia. Az els szakadást az 1963-as körzetesítés okozta az intézmény életében, amikor a fels tagozatot áthelyezték Szentbalázsra. 1973-ra társadalmi összefogással elkészült a falu kultúrháza, mely a könyvtárnak és az orvosi rendelnek is helyet adott. A helyi oktatás utolsó dátuma 1979, ekkor sznt meg az alsó tagozat is.


www.cserenfa.hu