Hirdetmények

 

VESZÉLYHELYZET alatti engedélyköteles tevékenység bejelentésérl

A Hivatal a 191/2020. (V.8) Korm.r. alapján a veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentéséhez a bejelenteshivatal@bate.hu e-mail címet létrehozta. (fhír)

A tájékoztató ide kattintva olvasható

 

----------------------------------------------------------------------------

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNYEK

 

2019.augusztus 8. Cserénfa képviseli ajánlások száma


2019.augusztus 8. Cserénfa polgármesteri ajánlások száma


-----------------------------------------------------------------------------

2019.február 11. Cserénfa községben megválasztható képviselk számának megállapítása

--------------------------------------------

 

HIRDETMÉNYEK

2018. október 02.

Cserénfa településrendezési eszközök 1.sz. módosítás partnerségi egyeztetésérl

Tájékoztatjuk Cserénfa település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetet, székhellyel, telephellyel rendelkez gazdálkodó szervezetet, székhellyel bejegyzett civil szervezetet, hogy Cserénfa község önkormányzatának képvisel-testülete kezdeményezte Cserénfa településrendezési eszközök 1.sz. módosítását az alábbiak szerint:

A hatályos terv szerinti „különleges terület-idegenforgalmi fogadóhely" építési övezetben lakóépület is elhelyezhet legyen.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képvisel testület a 64/2018. (IX.20.) számú határozatában döntött a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésérl.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(VII.28.) számú önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján, valamint nyomtatott formában megtekinthet Cserénfa Község Önkormányzatánál (7472 Cserénfa, Szent István tér 1.) és a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségén ügyfélfogadási idben 2018. október 4-tl 2018. október 19-ig.

A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórumot követ 8. nappal bezárólag juttathatják el papír alapon írásban benyújtott, indoklással ellátott véleményben Cserénfa Község Polgármesterének címezve a 7472 Cserénfa, Szent István tér 1. szám alatti címre, vagy a Polgármesternek címezve a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségére (7472 Szentbalázs, F u. 85.)

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2018. október 11-én 13.00 órakor lakossági fórumot tartunk a Kultúrházban, Cserénfa, Szent István tér 1. szám alatt.

Cserénfa, 2018. október 02.                                                   Papp Lajos polgármesterwww.cserenfa.hu